Nieuws

Collecte Amnesty ’GEEF OM VRIJHEID’ volledig online

collecte Amnesty

Amnesty International houdt van 14 t/m 20 maart voor de negentiende keer haar landelijke collecte. Vanwege het coronavirus is deze collecte volledig online. In 2020 gingen in heel Nederland duizenden collectanten langs de deuren en haalden toen ruim € 900.000 op voor het werk van Amnesty. Amnesty hoopt dat mensen dit jaar ook royaal giften zullen doen in de digitale collectebus die haar collectanten aanbieden. Het geld gebruikt Amnesty voor onze strijd voor mensen die ten onrechte gevangenzitten, worden gemarteld of gediscrimineerd zijn voor wat ze zeggen of wie ze zijn. Iedereen die Amnesty een warm hart toedraagt en een steentje wil bijdragen, kan veilig online doneren via onze digitale collectebus https://amnesty.digicollect.nl/jeannette-ridder/

Amnesty International
Collectanten en donateurs zijn erg belangrijk voor Amnesty International. Zij helpen mee in de strijd voor een wereld waarin mensen in vrijheid kunnen leven, zonder angst voor onderdrukking, marteling of discriminatie. Het is nog steeds hard nodig dat Amnesty International wereldwijd opkomt voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen, nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Meer informatie vindt u op de site https://amnesty.digicollect.nl/

Internationale Vrouwendag #LetsTalkAboutYES

#LetsTalkAboutYES

Rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, voeren we actie voor een betere verkrachtingswet in Nederland. In Nederland zegt 19 procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen te hebben meegemaakt dat iemand hun lichaam binnendrong zonder instemming. De wet beschermt hen onvoldoende. De Nederlandse verkrachtingswet is hopeloos gedateerd. Als er geen tekenen zijn van dwang of geweld, ben je volgens de wet niet verkracht. Maar aangezien 70 procent van de verkrachtingsslachtoffers ‘bevriest’ van angst, hoeft een dader helemaal geen geweld te plegen om iemand te verkrachten. Amnesty vindt daarom dat de Nederlandse verkrachtingswet zo snel mogelijk moet worden aangepast. Verkrachtingsslachtoffers verdienen erkenning en betere wettelijke bescherming. Een wet die alle seks zonder wederzijdse instemming verkrachting noemt en als zodanig strafbaar stelt.

De actie #LetsTalkAboutYES
Amnesty startte daarom vorig jaar de campagne #LetsTalkAboutYES. Amnesty roept Nederlanders op de druk op de politiek op te voeren. Amnesty Leidschendam- Voorburg vraagt inwoners onderdeel uit te maken van de JA-muur: Een muur met portretten en steunbetuigingen van mensen die JA zeggen tegen een wet die alle seks zonder instemming bestraft als verkrachting. Amnesty heeft flyers gemaakt die je kunt uitdelen. Op elke flyer staat een QR-code en een url naar de online JA-muur. Je kunt deze flyers bestellen in sets van 20 via het bestelformulier hieronder. Bij elke set ontvang je ook twee raamposters, die je achter een raam kunt hangen om mensen te wijzen op de actie. Eind februari verstuurt Amnesty de materialen:

Bestelformulier flyers #LetsTalkAboutYES – Amnesty International

Het verhaal van Nassima

Tijdens Write for Rights scheven we dit jaar onder andere voor Nassima al-Sada uit Saudi-Arabië. Nassima is moeder van drie kinderen. Zij uitte kritiek op de autoriteiten vanwege de discriminatie van vrouwen in haar land. Sinds juli 2018 zit zij hiervoor gevangen. Nassima voerde onder meer actie tegen het voogdijsysteem. Dat zorgt ervoor dat een vrouw voor veel zaken eerst toestemming moet krijgen van een mannelijke voogd. Nassima kwam ook op voor het recht van vrouwen om te mogen autorijden. Precies een week nadat het rijverbod voor vrouwen was opgeheven, werd ze gearresteerd. In de gevangenis werd Nassima mishandeld en een jaar lang volledig geïsoleerd opgesloten. Nassima mag geen bezoek ontvangen, ook niet van haar advocaat. Behalve voor Massima schreven we tijdens de Write for Rights actie voor nog negen andere mensen die vast zitten, bedreigd worden of op een andere manier onrecht wordt aangedaan.

Amnesty’s oproep
Amnesty International roept de autoriteiten van Saudi-Arabië op alle gewetensgevangenen en mensenrechtenverdedigers die alleen maar vastzitten in verband met het vreedzaam gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting, vergadering en verzameling, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Lees meer over de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië.

Burgemeester Tigelaar opent Write for Rights

Burgemeester Tigelaar

Amnesty Voorburg vroeg inwoners om in de pen te klimmen tijdens de Write for Rights actie van Amnesty International. Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg opende de Schrijfmarathon en schreef mee, om samen een enorme vuist tegen onrecht te maken. Iedereen was welkom om mee te schrijven en brieven te ondertekenen. Door Corona deed Amnesty Leidschendam- Voorburg het dit jaar anders. Schrijven was op afstand met mondkapje op. We hadden individuele schrijfpakketten met alles erin om voor de tien personen te schrijven waarvan de mensenrechten zijn geschonden. Symbolisch waren ze aanwezig op tien stoelen aan de kant van de zaal. Het was ook mogelijk om thuis te schrijven en een schrijfpakket bij de Amnestystand op te halen, waarin alle benodigde informatie en materiaal zat. Ondanks Corona was de schrijfactie een succes. Burgemeester Klaas Tigelaar heeft de actie geopend door vier brieven te schrijven! Met elkaar hebben we maar liefst 190 brieven en 140 kaarten geschreven! Dat is twee keer zoveel als vorig jaar. Meer informatie over Write for Rights

Activiteiten ten tijde van het Coronavirus

Helaas zijn wij door Corona niet in staat om onze gebruikelijke activiteiten voor Amnesty International als vanouds uit te voeren. Wil je wel graag op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten in Leidschendam-Voorburg? Meld je dan aan voor de WhatsAmnesty groep. Er worden geen groepsdiscussies gevoerd via Whatsapp. Als je reageert op ons bericht, komt het terecht bij onze WhatsAmnesty-contactpersoon. Je ontvangt ongeveer twee keer per maand een berichtje via Whatsapp dat te maken heeft met de activiteiten in Leidschendam-Voorburg. Aanmelden kan via AAN naar +31 683589677, of via de WhatsAmnestyknop

Schrijven helpt! Teodora Vásquez uit El Salvador kwam vrij

Write for Rights Amnesty

Door de grote hoeveelheid brieven die wereldwijd worden verstuurd, voelen machthebbers zich onder druk gezet. Steeds vaker helpt de extra aandacht om slachtoffers vrij te krijgen, te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. In de afgelopen jaren hebben de brieven die tijdens Write for Rights werden geschreven de levens veranderd van slachtoffers, zoals van Teodora. Teodora del Carmen Vásquez uit El Salvador kwam vrij. ‘Absolutamente!’ antwoordde Teodora toen Amnesty vroeg of de acties die we voor haar voerden zin hadden. Zeven keer belde de zwangere Teodora het alarmnummer toen op een avond onverwacht de weeën begonnen. De ambulance kwam niet en ze bracht haar dochtertje alleen ter wereld. Het meisje werd dood geboren, maar Teodora werd beschuldigd van abortus. Dat is in El Salvador onder alle omstandigheden strafbaar en het vonnis was wreed: 30 jaar cel. Tijdens de Write for Rights stuurden mensen brieven naar de autoriteiten en steunbetuigingen naar Teodora. Nadat ze 10 jaar van haar straf had uitgezeten kwam ze mede door de schrijfactie in 2018 vervroegd vrij. Voor meer goed nieuws lees hier verder

Collecteweek getroffen door Corona

Corona

De week van 9-14 maart 2020 was de landelijke collecteweek voor Amnesty International. De Amnestygroep heeft traditiegetrouw de collecte in Voorburg georganiseerd. Helaas werd halverwege de collecteweek duidelijk dat het vanwege het opkomende COVID-19 virus onverantwoord was om mensen met een collectebus langs de deuren te laten. Landelijk is afgesproken dat de collecte zou worden gestopt. Dit was een teleurstelling voor de collectanten die in de tweede helft van de week zouden collecteren.

Ondanks Corona hebben 18 collectanten in het begin van de week nog kunnen collecteren. De totale opbrengst: 2183,80 euro. Voor de eerste keer werd ook een QR-code ingezet die met de bankapp op de telefoon te scannen was voor het geval men geen kleingeld in huis had. Van het totaalbedrag werd 334 euro met deze QR-code op gehaald. Dat lijkt een succesvolle methode.