Nieuws

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag 2020 ziet u de activiteiten die onze Amnesty-groep in een normaal jaar organiseert. Het Jaarverslag ziet er helaas door Corona anders uit. Minder activiteiten in dit jaarverslag, maar we hebben niet stil gezeten! Wat niet is veranderd zijn een aantal van de activiteiten die we vanuit Amnesty doen: brieven schrijven, dringende acties via mail, sms, brief of twitter. Over onze activiteiten uit 2020 leest u in dit verslag. Maar ook over zaken als de jaarlijkse (online) collecte en de Write for Rights acties, waar iedereen in Leidschendam-Voorburg aan mee kan doen. Ook onze eigen schrijfactiviteiten komen aan bod, want we zorgen er niet alleen voor dat anderen kunnen schrijven, wij doen dat zelf ook.

Klik hier voor onze jaarverslagen

Collectanten bedankt! Hartverwarmende opbrengst online collecteweek

Amnesty dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet en donatie! De jaarlijkse Amnesty collecteweek van 14 t/m 20 maart 2021 is een succes gebleken. Vanwege het coronavirus was deze collecte volledig online. In Leidschendam-Voorburg haalde 12 collectanten online € 1916 op voor het werk van Amnesty. Landelijk is er maar liefst  € 587.063 opgehaald.

Mensen geven om vrijheid
Collectanten en donateurs zijn erg belangrijk voor Amnesty International. Zij helpen mee in de strijd voor een wereld waarin mensen in vrijheid kunnen leven, zonder angst voor onderdrukking, marteling of discriminatie. Het is nog steeds hard nodig dat Amnesty International wereldwijd opkomt voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen, nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen.

Brievenactie Amnesty
Amnesty voert wereldwijd acties voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Brieven schrijven is nog steeds een zeer effectieve manier van actievoeren. Onze groep heeft een speciale service voor thuisschrijvers. Zij ontvangen maandelijks voorbeeldbrieven. Wil je ook voorbeeldbrieven ontvangen? Je kunt kiezen of je een setje brieven per mail of op papier wilt ontvangen via https://voorburg.amnesty.nl/contact/

Oude kerk Voorburg vraagt aandacht Amnesty’s Internationale Vrouwendag

Vrouwendag

Tot en met 2020 werd Internationale Vrouwendag herdacht met een dienst in de Oude Kerk in Voorburg. Na afloop was er een gezellig samenzijn waarbij de Raad Amnesty Leidschendam-Voorburg gelegenheid bood aandacht te vragen voor vrouwen die ten onrechte worden aangeklaagd, geen proces krijgen en ten onrechte gevangen genomen zijn. In maart vraagt Amnesty samen met de Oude Kerk te Voorburg online aandacht voor vrouwenrechten. Het thema voor Internationale Vrouwendag 2021 is Let’s Talk About Yes.

Zeg JA, voor een betere wet tegen verkrachting! 
Slachtoffers van verkrachting worden in Nederland onvoldoende beschermd. Zeventig procent ‘bevriest’ van angst en kan zich daardoor niet verzetten. Volgens de wet ben je dan niet verkracht, omdat bewijs van dwang ontbreekt. Dat moet veranderen. De wet moet gebaseerd zijn op het gebrek aan instemming, niet op de aanwezigheid van dwang. Daarom roepen we iedereen op om samen een krachtige boodschap te sturen naar de politiek. Binnenkort wordt er onderhandeld over een nieuw regeerakkoord.  Roep de politiek op zo snel mogelijk een wet aan te nemen die alle seks zonder instemming noemt wat het is: verkrachting.  Spreek je uit op onze JA-muur

Collecte Amnesty ’GEEF OM VRIJHEID’ volledig online

Amnesty International houdt van 14 t/m 20 maart voor de negentiende keer haar landelijke collecte. Vanwege het coronavirus is deze collecte volledig online. In 2020 gingen in heel Nederland duizenden collectanten langs de deuren en haalden toen ruim € 900.000 op voor het werk van Amnesty. Amnesty hoopt dat mensen dit jaar ook royaal giften zullen doen in de digitale collectebus die haar collectanten aanbieden. Het geld gebruikt Amnesty voor onze strijd voor mensen die ten onrechte gevangenzitten, worden gemarteld of gediscrimineerd zijn voor wat ze zeggen of wie ze zijn. Iedereen die Amnesty een warm hart toedraagt en een steentje wil bijdragen, kan veilig online doneren via onze digitale collectebus https://amnesty.digicollect.nl/jeannette-ridder/

Amnesty International
Collectanten en donateurs zijn erg belangrijk voor Amnesty International. Zij helpen mee in de strijd voor een wereld waarin mensen in vrijheid kunnen leven, zonder angst voor onderdrukking, marteling of discriminatie. Het is nog steeds hard nodig dat Amnesty International wereldwijd opkomt voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen, nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Meer informatie vindt u op de site https://amnesty.digicollect.nl/

Internationale Vrouwendag #LetsTalkAboutYES

#LetsTalkAboutYES

Rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, voeren we actie voor een betere verkrachtingswet in Nederland. In Nederland zegt 19 procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen te hebben meegemaakt dat iemand hun lichaam binnendrong zonder instemming. De wet beschermt hen onvoldoende. De Nederlandse verkrachtingswet is hopeloos gedateerd. Als er geen tekenen zijn van dwang of geweld, ben je volgens de wet niet verkracht. Maar aangezien 70 procent van de verkrachtingsslachtoffers ‘bevriest’ van angst, hoeft een dader helemaal geen geweld te plegen om iemand te verkrachten. Amnesty vindt daarom dat de Nederlandse verkrachtingswet zo snel mogelijk moet worden aangepast. Verkrachtingsslachtoffers verdienen erkenning en betere wettelijke bescherming. Een wet die alle seks zonder wederzijdse instemming verkrachting noemt en als zodanig strafbaar stelt.

De actie #LetsTalkAboutYES
Amnesty startte daarom vorig jaar de campagne #LetsTalkAboutYES. Amnesty roept Nederlanders op de druk op de politiek op te voeren. Amnesty Leidschendam- Voorburg vraagt inwoners onderdeel uit te maken van de JA-muur: Een muur met portretten en steunbetuigingen van mensen die JA zeggen tegen een wet die alle seks zonder instemming bestraft als verkrachting. Amnesty heeft flyers gemaakt die je kunt uitdelen. Op elke flyer staat een QR-code en een url naar de online JA-muur. Je kunt deze flyers bestellen in sets van 20 via het bestelformulier hieronder. Bij elke set ontvang je ook twee raamposters, die je achter een raam kunt hangen om mensen te wijzen op de actie. Eind februari verstuurt Amnesty de materialen:

Bestelformulier flyers #LetsTalkAboutYES – Amnesty International

Het verhaal van Nassima

Tijdens Write for Rights scheven we dit jaar onder andere voor Nassima al-Sada uit Saudi-Arabië. Nassima is moeder van drie kinderen. Zij uitte kritiek op de autoriteiten vanwege de discriminatie van vrouwen in haar land. Sinds juli 2018 zit zij hiervoor gevangen. Nassima voerde onder meer actie tegen het voogdijsysteem. Dat zorgt ervoor dat een vrouw voor veel zaken eerst toestemming moet krijgen van een mannelijke voogd. Nassima kwam ook op voor het recht van vrouwen om te mogen autorijden. Precies een week nadat het rijverbod voor vrouwen was opgeheven, werd ze gearresteerd. In de gevangenis werd Nassima mishandeld en een jaar lang volledig geïsoleerd opgesloten. Nassima mag geen bezoek ontvangen, ook niet van haar advocaat. Behalve voor Massima schreven we tijdens de Write for Rights actie voor nog negen andere mensen die vast zitten, bedreigd worden of op een andere manier onrecht wordt aangedaan.

Amnesty’s oproep
Amnesty International roept de autoriteiten van Saudi-Arabië op alle gewetensgevangenen en mensenrechtenverdedigers die alleen maar vastzitten in verband met het vreedzaam gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting, vergadering en verzameling, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Lees meer over de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië.

Burgemeester Tigelaar opent Write for Rights

Burgemeester Tigelaar

Amnesty Voorburg vroeg inwoners om in de pen te klimmen tijdens de Write for Rights actie van Amnesty International. Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg opende de Schrijfmarathon en schreef mee, om samen een enorme vuist tegen onrecht te maken. Iedereen was welkom om mee te schrijven en brieven te ondertekenen. Door Corona deed Amnesty Leidschendam- Voorburg het dit jaar anders. Schrijven was op afstand met mondkapje op. We hadden individuele schrijfpakketten met alles erin om voor de tien personen te schrijven waarvan de mensenrechten zijn geschonden. Symbolisch waren ze aanwezig op tien stoelen aan de kant van de zaal. Het was ook mogelijk om thuis te schrijven en een schrijfpakket bij de Amnestystand op te halen, waarin alle benodigde informatie en materiaal zat. Ondanks Corona was de schrijfactie een succes. Burgemeester Klaas Tigelaar heeft de actie geopend door vier brieven te schrijven! Met elkaar hebben we maar liefst 190 brieven en 140 kaarten geschreven! Dat is twee keer zoveel als vorig jaar. Meer informatie over Write for Rights